Zásady práce s vašimi údaji

Jsme společnost:

Passion for Prague, s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, 110 00  Praha 1, IČO 11802014, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 354721 vedená u Městského soudu v Praze, e -mail hello@passionforprague.com ,  telefonní číslo +420 605 406 971, adresa provozovny Rybná 716/24, 110 00  Praha 1, IČO 11802014 („Prodávající”)

 • Provozujeme e-shop/web požadavky na webových stránkách www.passionforprague.com
 • Pro prodej zboží/služeb a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.
 • Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

Zpracování osobních údajů

 1. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře:  Pokud poptáváte naše služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře.  Jsou to: jméno a příjmení, e-mailová adresa, a i informace o zboží/službě, o které máte jako zákazník zájem.
 • Z jakého důvodu?  Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně zpracování kalkulace s vyčíslením celkové ceny.
 • Na základě jakého právního důvodu? Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.
 • Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?  Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 24 měsíců od naší poslední komunikace.
 1. Zpracování osobních údajů v případě realizace obchodu

Pokud u nás závazně objednáte službu/zboží, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, IČO+DIČ

 • Z jakého důvodu? Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – realizovali Vaši objednávku. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů. Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).
 • Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme? Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.
 • Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat? Po dobu plnění naší služby a poté 10 let od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání zboží.
 1. Newslettery (obchodní sdělení)

Pokud jste nakupující zákazník a při nákupu, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku obchodního sdělení / nabídky další možné spolupráce.

 • Na základě jakého právního důvodu? Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.
 • Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?  3 roky od vašeho posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mail: .   hello@passionforprague.com
 • Kdo se k datům dastane?  Vaše data zůstanou u nás. Osobní údaje zpracováváme na území Evropské unie, v případě emailového nástroje i mimo EU.

Co byste dál měli vědět

 •  V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.
 • V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.
 • Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese  hello@passionforprague.com ,  telefonní číslo +420 605 406 971

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

 • Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.
 • Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Tyto podmínky jsou účinné od 1.2024

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]